Sângeorgiu de Pădure

SVSU

Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta din orasul Sangeorgiu de Padure s-a reorganizat in 28.06.2007, este de categoria a IV-a, dotata cu 3 autospeciale de stingere a incendiilor, doua de marca Berliet si un Dodge.

SVSU Sg. de Padure are in compunere un numar de patru pompieri civili angajati dintre care 1 Sef Serviciu si 3 conducatori autospeciala – specialisti de prevenire, 1 Inspector Protectia Civila respectiv un numar de 20 pompieri civili voluntari.

svsu-sgpadure

Obligatiile voluntarului:

 • indeplinirea atributiilor conform fisei postului;
 • respectarea disciplinei in timpul activitatilor;
 • portul in mod corespunzator al uniformei si utilizarea, potrivit prescriptiilor tehnice specifice, a tehnicii de interventie, al echipamentilui de protectie, al aparaturii si mijloacelor de instiintare;
 • participarea la cursurile de pregatire, organizate de consiliul local beneficiar al voluntariatului ori de alte autoritati ale administratiei publice centrale sau locale, dupa caz;
 • sa indeplineasca la timp sarcinile primate din partea beneficiarului voluntariatului
 • sa anunte din timp orice schimbare survenita in derularea programului (inclusive intarzieri, absente. etc.);
 • sa prezinte documentele justificative pentru cheltuielile efectuate in timpul si in legatura cu activitatile desfasurate de voluntari si care fac obiectul prezentului contract, pana la sfarsitul lunii in care au fost efectuate cheltuieli ( in caz contrar, sumele nu se mai deconteaza);
 • sa prezinte supervizorului rapoartele de activitate;
 • sa pastreze confidentialitatea informatiilor la care are acces in cadrul activitatilor de voluntariat inclusive dupa incetarea activitatii;
 • sa participle la cursurile de instruire organizate, initiate sau propuse de catre beneficiarul voluntariatului;
 • sa cunoasca misiunea si activitatile beneficiarului voluntariatului;
 • sa oroteasca bunurile pe care le foloseste in cadrul activitatii de voluntariat;
 • sa aiba un comportament adecvat;
 • sa cunoasca si sa respecte procedurile, politicile si regulamentele interne ale beneficiarului voluntariatului.