Sângeorgiu de Pădure

Asociația Microregională Târnava Mică Bălăușeri-Sărățeni

http://www.leadertarnavamica.ro/hu

Asociaţia Microregională Târnava Mică Bălăuşeri – Sovata are sediul înregistrat în oraşul Sângeorgiu de Pădure. Asociaţia este un parteneriat public-privat. Activitatea sa are importanţă microregională. Activează în foarte multe domenii, după necesităţile comunităţilor:

  • asistenţă socială şi îngrijire prin Centrul Social şi Medical Fântânele;
  • pregătire profesională prin Centrul de Instruire Fântânele;
  • consiliere, accesare fonduri prin Centrul de Consiliere Sărăţeni.

Prin accesarea de fonduri interne şi externe a contribuit la dotarea subunităţilor proprii, primăriilor, şcolilor din microregiune cu echipamente IT, mobilier, materiale didactice, echipamente, instrumente profesionale. Prin aceste proiecte finalizate a contribuit la dezvoltarea calităţii serviciilor către populaţie, ridicarea nivelului sistemului educaţional din teritoriu. Prin consilierea şi informarea populaţiei a contribuit la mărirea accesabilităţii fondurilor nationale si U.E.catre populatie care activeaza in diverse domenii.

Prin pregătirea profesională în diferite domenii (dulgher, utilizator calculator, vânzător, drujbist, manager, manager proiect, agroturism, îngrijitor vârstnici, asistent personal, agricultor etc.) contribuie la ridicarea competitivităţii forţei de muncă pe piaţa muncii şi la ridicarea nivelului de ocupare a forţei de muncă în teritoriu. Consilierea, informarea precum şi pregătirea profesională sau instruirea se face în limbile maghiară şi română în funcţie de solicitare din partea participanţilor. Desfăşoară activitate de promovare a valorilor teritoriului prin publicarea de cărţi şi alte materiale (Cd, ilustrate), organizarea programelor de promovare locale şi externe directe sau incluse ca parte componentă din alte programe (Franţa, Ungaria). În parteneriat cu alte organizaţii, instituţii din ţară şi peste hotare a realizat multe programe culturale, ştiinţifice etc.

În parteneriat cu Agenţia Regională Pentru Protecţia Mediului Sibiu în proiectul LIFE întreprinde acţiuni de protejarea şi conservarea biodiversităţii, a speciilor protejate din aria Sitului Natura 2000 existentă pe teritoriul GAL. Asociaţia este membru GAL.