Sângeorgiu de Pădure

Asociația ASTRA

DESPĂRŢĂMÂNTUL „Teodor Muică” al ASTRA, Sângeorgiu de Pădure

Asociaţiunea ASTRA are 153 de ani de activitate şi are 71 de filiale, Despărţăminte în ţară şi în străinătate unde vieţuiesc români.

Despărţământul nostru „Teodor Muică” continuă activitatea astristă de pe văile Târnavelor, activitate sistată în perioada comunistă, fiind reînfiinţată în data de 2 decembrie, 2001. Aşadar, Asociaţia noastră are 13 ani de activitate culturală, religioasă şi socială, care îşi desfăşoară activitatea în şase cercuri culturale şi un centru cultural (în localităţile Sângeorgiu de Pădure, Sovata-Praid, Bălăuşeri, Agrişteu, Filitelnic, Senereuş; Coroisânmărtin, Odrihei, Şoimuş; Nadeş, Ţigmandru, Albeşti, Ţopa, Boiu; Daneş, Seleuş, Criş şi Stejăreni).

Datorită acţiunilor şi activităţilor organizate de Despărţământul „Teodor Muică” al ASTREI şi-a câştigat un binemeritat loc printre celelalte despărţăminte, anume locul IV pe ţară. Tot pentru meritele sale conducerea noastră a obţinut 3 medalii de aur, 1 medalie de bronz şi peste 60 de diplome de merit şi de excelenţă. Cu prilejul celei de-a 107-a Adunare Generală de la Sângeorgiu de Pădure şi Sovata, preşedintele nostru a fost declarat MEMBRU de ONOARE al ASTRA din Sibiu, iar la cea de-a 108-a Adunare Generală de la Orăştie-Geoagiu-Aurel Vlaicu, a obţinut DIPLOMA şi PREMIUL CEL MARE AL ASTRA.