Sângeorgiu de Pădure

Obiective turistice

Centrul Naţional de Informare şi Promovare Turistică, situat în faimosul castel Rhédey din Sângeorgiu de Pădure, a fost inaugurat vineri, 24 aprilie 2015 , în cadrul unui eveniment festiv la care au participat atât reprezentanţi ai comunităţilor locale din regiune, vicepreşedintele CJ Mureş, Kelemen Marton, precum şi un mare număr de reprezentanţi ai comunităţilor înfrăţite din Elveţia, Franţa, Serbia şi Ungaria.

Centrul a fost înfiinţat în urma implementării unui proiect derulat prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, cofinanţat din Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR), în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică. Scopul primordial al creării Centrului a fost dezvoltarea turismului regional, de la Bălăuşeri la Sovata, de la Neaua şi până către judeţul Harghita, graniţele de influenţă ale Centrului urmărind aproximativ Valea Târnavelor şi cursurile de apă învecinate, a explicat în cadrul unei conferinţe de presă Menyhárt István, managerul proiectului. În opinia primarului localităţii, Csibi Attila, turismul în zonă poate oferi un generos spaţiu de afirmare pentru producătorii şi prestatorii de servicii localnici, creându-se astfel locuri de muncă şi stabilizând populaţia. În cadrul proiectului, Centrul a fost astfel dotat încât să corespundă cerinţelor de funcţionare a unui centru modern, a fost amenajată şi mobilată o frumoasă sală de conferinţe precum şi două expoziţii temporare. În ce priveşte punctele de atracţie ale zonei, acestea urmează să fie inventariate pe parcurs, proiectul urmând a fi finalizat în luna decembrie a acestui an.

Claudine Rhédey, stră-stră-stră bunica reginei Angliei

Poate cea mai importantă atracţie a zonei este chiar castelul Rhédey, care adăposteşte Centrul. Castelul neobaroc a fost construit în secolul XVIII şi a aparţinut familiei Rhédey, înrudită cu mai toate familiile încoronate ale Europei. Trupul contesei Claudine se odihneşte într-un sicriu de plumb, în cripta aflată sub Biserica Reformată din Sângeorgiu de Pădure, fiind descoperit abia în 1935 şi recunoscut prin gemuleţul aflat pe capacul sicriului, datorită medalionului ce-l purta la gât.Contesa Claudine Rhédey a fost stră-stră-stră bunica reginei Angliei. „Castelul are trei nivele. În istorie nivelul de jos reprezintă trecutul iar cel de sus viitorul. Noi am organizat Centrul astfel încât la nivelul de mijloc va fi amplasat prezentul, adică Centrul precum şi o bibliotecă interactivă. Petöfi sau Eminescu se găseşte oriunde, aici se vor putea găsi în schimb monografii, materiale înregistrate, toate informaţiile privitoare la zonă. Trecutul se va afla la etajul superior, unde urmează să amenajăm o expoziţie permanentă dedicată contesei Rhedey, căreia îi destinăm un spaţiu mai mare”, a explicat managerul proiectului. Acolo va fi situată şi o machetă a faimoasei Fântâni Cântătoare din Târgu-Mureş, realizată de renumitul meşter popular Bodor Peter, născut în Sângeorgiu de Pădure în anul 1788, pentru care există deja documentaţia necesară. Un alt punct important de atracţie al zonei va fi desigur şi lacul de acumulare Bezidul Nou, sub care din păcate este o întreagă localitate.