Sângeorgiu de Pădure

Orașul Sângeorgiu de Pădure anunță demararea proiectului “Extindere și schimbare destinație clădire în grădiniță cu program prelungit, oraș Sângeorgiu de Pădure”

COMUNICAT DE PRESĂ

Data publicării 31.05.2019

Orașul Sângeorgiu de Pădure anunță demararea proiectului
“EXTINDERE ȘI SCHIMBARE DESTINAȚIE CLĂDIRE ÎN GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT, ORAȘ SÂNGEORGIU DE PĂDURE”

Proiectul ”EXTINDERE ȘI SCHIMBARE DESTINAȚIE CLĂDIRE ÎN GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT, ORAȘ SÂNGEORGIU DE PĂDURE”, cod MySMIS 122608, este implementat de către Orașul Sângeorgiu de Pădure, județul Mureș și co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare nr. 4142/06.05.2019 încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Managementt pentru Programul Operaţional Regional 2014 – 2020, prin Agenţia de Dezvoltare Regională Centru, în calitate de Organism Intermediar.
Programul Operațional Regional 2014-2020 este implementat la nivel național de către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management, iar la nivel regional de către ADR Centru, organism intermediar al programului ce monitorizează implementarea acestui proiect în Regiunea Centru.

Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea infrastructurii educaționale în Orașul Sângeorgiu de Pădure, județul Mureș, respectiv îmbunătățirea calității serviciului procesului educațional la nivelul învățământului timpuriu preșcolar.

Obiectivele specifice ale proiectului:
1. Reabilitarea și extinderea clădirii obiect al proiectului și schimbarea destinației acesteia în grădiniță cu program normal și program prelungit.
2. Asigurarea spațiului minim/copil participant la procesul educațional în cadrul grădiniței cu program normal și program prelungit în Orașul Sângeorgiu de Pădure.
3. Implicarea persoanelor vârstnice din oraș în mod regulat în regim de voluntariat în activitățile din cadrul grădinițelor cu scopul de a evita izolarea socială a acestora.
4. Accesibilizare a mijloacelor de informare şi comunicare prin dotarea școlii cu echipamente performante.
5. Dotarea clădirii grădinițelor cu mobilier modern destinat în mod special învățământului preșcolar.
6. Amenajarea terenului aferent clădirii pentru a asigura un loc de joacă pentru copii și spațiu aferent activităților în aer liber.
7. Contribuția la dezvoltarea durabilă a infrastructurii educaționale prin introducerea unui sistem de colectare selectivă a deșeurilor.
8. Implementarea principiului egalității de șanse și asigurarea condițiilor egale de acces la învățământ pentru persoanele cu dizabilități.

Valoarea totală a proiectului este de 2.852.902,36 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă 2.795.844,31 lei (din care 2.424.967,01 lei reprezintă finanţarea nerambursabilă acordată din Fondul European de Dezvoltare Regională si 370.877,30 lei reprezintă finanţarea nerambursabilă acordată din buget național).

Dată începere proiect: 01.08.2015
Dată finalizare proiect: 31.03.2021

Date de contact beneficiar:
UAT Orașul Sângeorgiu de Pădure,
str. Livezilor nr.6, jud. Mureș
tel. 0265-578226,
fax. 0265-580357
e-mail: sgpadure@cjmures.ro


www.regio-adrcentru.ro
www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro
Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.


Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro, precum şi către site-ul web al Programului Operaţional Regional 2014-2020, www.inforegio.ro și pagina de Facebook a programului (facebook.com/inforegio.ro), către care se va face link.