Sângeorgiu de Pădure

MODERNIZAREA ȘI EXTINDEREA AMBULATORIULUI DIN CADRUL SPITALULUI ORĂȘENESC SÂNGEORGIU DE PĂDURE, JUDEȚUL MUREȘ

UAT Oraș Sângeorgiu de Pădure, județul Mureș în calitate de beneficiar anunță demararea execuției contractului de finanțare pentru proiectul „MODERNIZAREA ȘI EXTINDEREA AMBULATORIULUI DIN CADRUL SPITALULUI ORĂȘENESC SÂNGEORGIU DE PĂDURE, JUDEȚUL MUREȘ”, cod SMIS 126541, proiect finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8 – Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale, Prioritatea de investiții 8.1- Investiții în infrastructurile sanitare și sociale, Obiectivul specific 8.1- Creșterea accesibilității serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace și izolate, Operațiunea A – Ambulatorii.

Obiectivul general al proiectului este îmbunătățirea serviciilor de asistență medicală în cadrul ambulatoriului Spitalului Orășenesc Sângeorgiu de Pădure, județul Mureș. Ambulatoriul Spitalului Orășenesc Sângeorgiu de Pădure este singurul furnizor de servicii ambulatorii de medicină generala pe o rază de 30 de km, astfel pe lângă populația orașului deservește și populația din mediul rural, zone sărace și izolate, 7 comune cu satele arondate în total aproximativ 30.000 locuitori, pe un teritoriu de 1000 kmp. Proiectul va contribui la accesul sporit la servicii de îngrijire medicală primară a persoanelor sărace și a celor din zonele cu acces redus.

Obiectivele specifice ale proiectului:

1. Creșterea eficienței și calității actului medical prin modernizarea și dotarea ambulatoriului;

2. Scurtarea duratei de spitalizare a pacienților internați care nu necesită îngrijire medicală permanentă prin dotarea ambulatoriului;

3. Scăderea timpului de diagnosticare și depistare precoce a bolilor prin dotarea ambulatoriului;

4. Asigurarea accesului sporit la servicii de îngrijire medicală primară a persoanelor sărace și a celor din zonele cu acces redus prin realizarea unui sistem sanitar modern și eficient.

Valoarea totală proiectului este de 7.041.094,98 lei, din care valoarea eligibilă este de 7.035.82,59 lei.

Data începerii proiectului: 01.07.2018                                                Data finalizării proiectului: 30.09.2022

Codul MySMIS al proiectului 126541

ORAȘ SÂNGEORGIU DE PĂDURE

547535 Sângeorgiu de Pădure, Str. Livezilor nr.6

Judeţul Mureş, România

Tel.0265 578 226, sgpadure@cjmures.ro