Sângeorgiu de Pădure

Anunț – Dezbaterea publică cu scopul elaborării „Strategiei de dezvoltare a Orașului Sângeorgiu de Pădure pentru perioada 2021 – 2027”

1757 / 06.05.2021

ANUNȚ

Dezbaterea Publică cu scopul elaborării

Strategiei de dezvoltare a Orașului Sângeorgiu de Pădure pentru perioada 2021 – 2027

Primăria Orașului Sângeorgiu de Pădure , vă aduce la cunoștință că în perioada 2020 –2021 a derulat procesul de elaborare al strategiei de dezvoltare locală pentru perioada 2021 – 2027.

Vă mulțumim pentru implicarea activă de care ați dat dovadă completând peste 200 de chestionare. Rezultatul sondajului de opinie îl putea consulta în cuprinsul documentului strategic publicat pe pagina web a orașului https://sgpadure.ro/, sau la sediul primăriei prin solicitare expresă.

Necesitatea realizării Strategiei de dezvoltare locală a fost generată de nevoia de creare a unui cadru programatic, care să răspundă numeroaselor provocări locale, prin obiective și direcții clar stabilite pe un orizont mediu de timp, aceasta constituind punctul de plecare în stabilirea necesității și oportunității proiectelor de investiții, fiind totodată un document obligatoriu în vederea obținerii finanțărilor din fonduri structurale în cadrul financiar multianual 2021–2027.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003, privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare, administrația locală, a decis realizarea unei dezbaterii publice în formă on-line, ținând cont de evoluția actuală a pandemiei de Coronavirus COVID-19 și măsurile necesare de întreprins pentru păstrarea sănătății populației.

Așadar, vă rugăm să consultați proiectul de strategie de dezvoltare supus consultării publice și să ne transmiteți orice recomandări și propuneri până cel târziu la data de 28.05.2021, sub următoarele forme:

a) ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: sgpadure@cjmures.ro

b) prin poștă sau curier rapid la adresa: Sângeorgiu de Pădure, Str. Livezilor nr. 6, jud Mureș; cp: 547535

c) personal, la sediul primăriei: Sângeorgiu de Pădure, Str. Livezilor nr. 6, jud Mureș, cp: 547535

Considerăm implicarea dumneavoastră va contribui la furnizarea unui real și util instrument de planificare în vederea dezvoltării durabile a orașului noastru, deaceea toate propunerile dvs vor fi înregistrate, analizate și transpuse în cadrul strategiei unde este cazul.

Vă rugăm să urmăriți site-ul primăriei pentru mai multe detalii. Vă mulțumim pentru colaborare și așteptăm propunerile dvs. în vederea întocmirii unei strategii de dezvoltare viabile pentru comunitatea noastră.

Primar

Csibi Attila Zoltán