Sângeorgiu de Pădure

Anunțuri de căsătorie

La sediul Primăriei din orașul Sângeorgiu de Pădure s-au consemnat următoarele intenții de căsătorie.

În temeiul art. 285 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoștință de existența unei piedici legale, ori dacă alte cerințe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afișării publicației.