Sângeorgiu de Pădure

Spații verzi

Registrul Spaţiilor Verzi al Orasului Sângeorgiu de Pădure

Începând cu anul 2007, există un act normativ specific spaţiilor verzi şi anume Legea nr. 24 din 15 ianuarie 2007 privind “Reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din zonele urbane”, redenumită prin Legea 313/2009 – “Lege privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor”, cu modificările şi completările ulterioare. Aceaste legi stabilesc obiectivele ce trebuiesc atinse prin administrarea spaţiilor verzi, obiective de interes public, în vederea asigurării calităţii factorilor de mediu şi stării de sănătate a populaţiei.

Pentru a îndeplini aceaste prevederi era necesară realizarea Registrului local al spaţiilor verzi.

În vederea îndeplinirii acestei obligaţii, Primăria Oraéului Sângeorgiu de Pădure a finalizat Registrul Spaţilor Verzi din orașul Sângeorgiu de Pădure în iunie 2016.

Registrul Spaţilor Verzi este un sistem informatic de înregistrare şi evidenţă a spaţiilor verzi aflate pe teritoriul orașului Sângeorgiu de Pădure, inventariate în 2016, cu modificările ulterioare cuprinzând:

  • spaţiile verzi din orașul Sângeorgiu de Pădure aflate în domeniul public: parcuri, grădini, scuaruri, baze sportive, spaţiile verzi din cadrul ansamblurilor de locuinţe/instituţiilor publice, etc;
  • arborii izolaţi plantaţi pe aliniamentele arterelor de circulaţie, pe terenurile instituţiilor administraţiei publice, ale instituţiilor de învăţământ public, ale instituţiilor de cultură, ale ansamblurilor de locuinţe, etc.;
  • arborii/arbuştii ocrotiţi.

Obiectivul principal al întocmirii Registrului Spaţiilor Verzi din orașul Sângeorgiu de Pădure a fost stabilirea indicelui de spaţiu verde total pe cap de locuitor în oraș, aşa cum este menţionată cerinţa Uniunii Europene în O.U.G. nr.114/2007 privind modificarea şi completarea O.U.G.nr.195/2005 pentru protecţia mediului prin auditarea suprafeţei spaţiilor verzi, și atingerea treptată a indicelui de spațiu verde pe locuitor stabilit de Uniunea Europeană.

Conform Legii nr.24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, administraţia publică locală are obligaţia de a reactualiza registrului spaţiilor verzi ori de câte ori apar modificări.

Prin urmare, având în vedere faptul că Orașul Sângeorgiu de pădure implementează două proiecte, respective proiectul „Transformarea unui terern degradat în parc în OrașuI Sângeorgiu de Pădure, judetul Mureș” și proiectul “Reamenajarea spațiului public central al localității Sângeorgiu de Pădure” prin care suprafața spaților verzi se va mării, Orașul Sângeorgiu de Pădure a stabilit ca obiectiv general pentru anul 2021-2022, actualizarea Registrului Spaţiilor Verzi după finalizarea celor două proiecte.

Prin reactualizare Planului Urbanistic General orașului Sângeorgiu de Pădure și prin achiziţie de sistem GIS şi integrarea acestuia într-o soluţie geospaţială va fi posibilă identificarea unor noi terenuri degradate și transformarea acestora în spații verzi.

Pentru accesarea Registrului Spaţiilor Verzi ale Orasului Sângeorgiu de Pădure apăsaţi aici.