Sângeorgiu de Pădure

Comisii de specialitate

Comisia pentru activități social culturale, culte, învățământ, sănătate și familie, muncă și protecția copilului, protecția socială, drepturile omului, minorități și societatea civilă

 • Președinte: Csizmadi András
 • Secretar: Tofalvi Marton Zsolt
 • Membru: Koncz Ștefan Platini
 • Membru: Karácsony Loránd Mihály
 • Membru: Nagy Róbert

Comisia juridică de disciplină, protecția mediului, turismului, servicii publice, comerț și protecția consumatorului, tineret și sport

 • Președinte: Szász Levente Loránd
 • Secretar: Jánoska Máthé Izabella
 • Membru: Herczeg Dénes Szabolcs
 • Membru: Berki Ferenc
 • Membru: Madaras Antónia

Comisia pentru agricultură, activități economico-financiare, amenajarea teritoriului și urbanismului, patrimoniu, administrarea domeniului public și privat, administrarea piețelor, organizarea serviciilor publice de interes local și gospodărire comunală

 • Președinte: Máté Izabella
 • Secretar: Mureșan Zaharia
 • Membru: Marton Attila
 • Membru: Palkó Árpád
 • Membru: Szabó Imre