Sângeorgiu de Pădure

Comisii de specialitate

Comisia pentru agricultură, activități economico-financiare, amenajarea teritoriului și urbanism:

 • Tar András – președinte
 • Dumitru Tudor – secretar
 • Tofalvi Márton Zsolt – membru
 • Ilyés Lóránd – membru

Comisia pentru activități social culturale, culte, învățământ, sănătate și familie, muncă și protecție socială:

 • Ambrus Emese – președinte
 • Mureșan Zaharia – secretar
 • Szász Levente Lóránd – membru
 • Palkó Árpád – membru
 • Fülöp Zoltán – membru

Comisia juridică și de disciplină, protecția mediului și turismului:

 • Máté Izabella – președinte
 • Bica Rodion – secretar
 • Fülöp Andrei – membru
 • Csizmadi András – membru
 • Fazakas Lajos Levente – membru