Sângeorgiu de Pădure

Chestionar pentru identificarea problemelor și nevoilor populației, precum și a propunerilor acesteia privind dezvoltarea orașului Sângeorgiu de Pădure

https://www.surveymonkey.com/r/SV6XFD9

Chestionar pentru identificarea problemelor și nevoilor populației, precum și a propunerilor acesteia privind dezvoltarea orașului Sângeorgiu de Pădure
Studii de Fundamentare oraș Sângeorgiu de Pădure
Consiliul Local Sângeorgiu de Pădure, cu sprijinul societății Eco Maps SRL, a demarat în anul 2023 procesul de elaborare a Studiilor de Fundamentare aferente PUG. Rolul acestui document de planificare urbană cu caracter director (Plan Urbanistic General) este să fundamenteze deciziile autorităților publice locale, ale mediului de afaceri și ale comunităților locale. Concret, acesta va asigura transpunerea spațială a propunerilor de dezvoltare formulate de către unitatea administrativ-teritorială, de către alte tipuri de actori relevanți (instituții publice, companii private, ONG-uri și alte structuri de tip asociativ), dar mai ales de către cetățenii orașului Sângeorgiu de Pădure.

În acest context, vă adresăm invitația de a contribui la pregătirea unui document de planificare urbană a orașului, care să răspundă în mod real nevoilor dumneavoastră cele mai stringente, prin completarea acestui chestionar.

Vă mulțumim!