Sângeorgiu de Pădure

Anunț – proiect „Îmbunătățirea infrastructurii rutiere în orașul Sângeorgiu de Pădure”

“Orașul Sângeorgiu de Pădure, titular al proiectului “Îmbunătățirea infrastructurii rutiere în orașul Sângeorgiu de Pădure, jud.Mureș“, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Mureș: fără efectuarea evaluării impactului asupra mediului prin elaborarea unui studio de impact, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Îmbunătățirea infrastructurii rutiere în orașul Sângeorgiu de Pădure, jud.Mureș“, propus a fi amplasat în jud.Mureș, Orașul Sângeorgiu de Pădure, străzile orașului Sângeorgiu de Pădure și Bezid“.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la următoarea adresă de internet: http://apmms.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul decizie de încadrare în termen de 10 de zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Mureș.