Sângeorgiu de Pădure

Anunț – proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2024 a U.A.T